VÅRE VERDIER


I Kjeldsberg Boligforvaltning har vi fire verdier som forklarer hvem vi er, hvordan vi fremstår og hvilke mennesker det er som jobber her. Ansvarlig, engasjert, fremtidsrettet, fellesskap. Magien for våre oppdragsgivere og hos oss skapes av menneskene som jobber her. I all hovedsak er det kunnskap som er vårt produkt. Vi er derfor opptatt av at folk skal ha det gøy og trivelig på jobb. Alle våre verdier går hånd og hånd, de beskriver hvem vi er, og motivasjonen vår i arbeidet vi leverer til kundene våre. Følelsen av å være en del av et fellesskap øker arbeidsgleden vår, og gjør at vi engasjerer oss mer i arbeidet vårt. Motivasjonen til å ta mer ansvar blir større, og mestring gir oss høyere selvtillit. Dette fører til at vi tør å prøve ut nye løsninger på utfordringene vi står overfor.

Ansvarlig


For mange er ordet «ansvar» assosiert med noe skummelt og krevende, men i vår organisasjon er det et ord som betyr veldig mye for oss. Når vi hører ordet «ansvar» tenker vi på det å gripe muligheter, ta utfordringer og alt vi kan lære av det. Ansvaret vi får fra kundene våre er basert på
tillit, integritet og kompetanse, og det tar vi ikke lett på. Vi forvalter eiendom med store verdier, både fysiske verdier og at byggene skaper verdi for de som bruker dem. Vi tar ansvar for trivsel, kvalitet og miljøet. I Kjeldsberg Boligforvaltning er vi også opptatt av at alle får ansvar, og at alle tar ansvar.

Engasjert


Vi bryr oss om våre kolleger, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Og når vi bryr oss er det lett å være engasjert. Initiativ, eierskap og en aktiv tilnærming til alt vi gjør ser vi på som nødvendig for å kunne drives fremover mot et felles mål. Vi er opptatt av å løfte engasjementet i organisasjonen med å delegere ansvar, ha god kommunikasjon, ha tillitt til våre ansatte og være en fleksibel og raus arbeidsgiver. Dette opplever vi er med på å skape engasjerte ansatte.

Fremtidsrettet


Kjeldsberg har en lang og spennende historie innenfor kaffe, eiendom og forvaltning, og utviklingen har aldri stoppet. Vi er proaktive, modige og bærekraftige, og det synes i de utradisjonelle valgene vi tar, og de nye løsningene vi utvikler. Vi vet at veien til suksess består av prøving og feiling, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre leveransene våre. Dette resulterer i mer effektive, mer miljøvennlige og smartere løsninger for våre kunder, i dag og i morgen.

Fellesskap


På mange måter kan vår misjon oppsummeres med å gjøre andre gode. Enten man er kunde eller ansatt. I Kjeldsberg Boligforvaltning spiller vi hverandre gode ved å samarbeide på tvers av team og virksomheter fordi vi vet at det gir gode resultater for andre og for oss.. På veien skal vi vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi setter pris på hverandres styrker.