Energimerking

Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget.Merket gir en god pekepinn på om oppvarmingsutgiftene er høye eller lave og skal øke bevisstheten rundt energibruk og valg av energikilder i boliger.

Alle boliger over 50 kvadratmeter som skal leies ut eller selges må være energimerket.

Vi tilbyr nå bistand i forbindelse med energimerking av bygg for å gjøre denne prosessen enkel for deg.

Har du flere spørsmål?

Kundesenteret holder åpent alle hverdager 08-15