Slik hjelper vi deg å redusere energikostnadene

Energikartlegging lønner seg

Ved hjelp av enkle grep kan energikostnadene i ditt borettslag/boligsameie reduseres med 15% – og mange av tiltakene krever ikke engang en investering.

Vi tilbyr rådgivning knyttet til energi og miljø for borettslag og boligsameier.En energikartlegging kartlegger byggets energibruk og finner ut hvor energitapet er størst. Resultatene brukes til å identifisere hvilke tiltak som er mest energieffektive og lønnsomme for ditt borettslag/boligsameie. Kartleggingen viser også hvilke tiltak som vil være økonomisk forsvarlig å gjennomføre.


Hvordan går styret løs på en så stor oppgave?

Start med å skaffe en oversikt gjennom en energikartlegging av bygget.

Vi har fagkompetansen som hjelper dere i gang, og underveis, både i driftsoptimalisering og i større rehabiliteringsprosjekt som for eksempel etterisolering eller utskifting av vindu.

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Enova gir opp til kr. 350.000,- i kartleggingsstøtte. Støttenivået avhenger av antall boenheter og kostnader med gjennomføringen av kartleggingen.

Våre energirådgivere hjelper styret med søknadsprosessen hos Enova.

Kartlegging

Vi kartlegger byggets tekniske tilstand; varmetap som følge av lite isolasjon, gamle vinduer og dører, og utette bygninger.

Vi ser også på ventilasjonsanlegget og energikildene som benyttes til oppvarming av bygg og varmtvann.

Rapport

Styret får en rapport med oversikt over energiforbruket og mulig tiltak som vil redusere driftskostnadene og effekt- og energiforbruket.

Rapporten forteller hva som er økonomisk forsvarlig å gjennomføre, og hvor mye penger som kan spares på ulike tiltak.

Gjennomføring

Vi bistår styret med å gjennomføre ønskede tiltak og søknader til tilskuddsordninger.

Bruk en profesjonell samarbeidspartnere når dere skal gjennomføre små og større byggtekniske tiltak.


Kontakt oss

Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne de mest energieffektive løsningene for ditt borettslag/boligsameie- både på kort og langsikt.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Sondre Leonhardsen

Prosjektleder energi og miljø
Epost: sondre.leonhardsen@kjeldsberg.no
Tlf: +47 959 35 854

Anita Helene Haugen

Markedsansvarlig
Epost: anita.haugen@kjeldsberg.no
Tlf: +47 412 35 474