Åpenhetsloven

Kjeldsberg Boligforvaltning er datterselskap av Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Selskapet er omfattet av Åpenhetsloven og dens krav knyttet til oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har utarbeidet en skriftlig redegjørelse av utførte aktsomhetsvurderinger for 2022, som også omfatter Kjeldsberg Boligforvaltning.