Kjeldsberg Boligforvaltning kjøper utleieselskap: – Vil utfordre hele markedet

  • 8. april 2022


Kjeldsberg Boligforvaltning AS kjøper 75 prosent av aksjene i Utleiehjelpen AS.


Daglig leder i Kjeldsberg Boligforvaltning AS, Mona-Iren Lauvmo, forklarer at de har investert for å styrke sin posisjon som en totalleverandør innen boligforvaltning.

– Vi tror at utleieforvaltning og utleieadministrasjon innen boligsektoren både vil vokse og profesjonaliseres fremover. Utleieinvestorene vil etterspørre aktører som kan tilby et komplett sett av forvaltningstjenester som dekker deres samlede behov for profesjonell, effektiv og bærekraftig forvaltning av deres boligporteføljer, sier Lauvmo til MN24.

Vil ha samme aktør

Hun peker på at mange ønsker å ha én aktør å forholde seg til, og at oppkjøpet av Utleiehjelpen AS er en del av en tyngre posisjonering for den profesjonaliseringen utleiemarkedet står foran.

Utleiehjelpen AS ble etablert i 2016 og har hovedkontor i Trondheim. Selskapets grunnlegger, Joachim Tangen, fortsetter som daglig leder i selskapet.

– Som gründer av selskapet har jeg sett etter en solid aktør som kan bidra til å få ut potensial, og det virker det som om jeg har funnet hos Kjeldsberg, sier Tangen i en pressemelding.

– Vi kan nå tilby hele tjenestespekteret innen boligforvaltning – som utleiemegling, forvaltning, drift, vedlikehold og vaktmestertjenester, samlet på et sted. Det er unikt både i Trondheim og i landet for øvrig, fortsetter han.

Kjenner til Trondheim

Lauvmo peker på at det stadig blir vanlig at investorer kjøper hele bygg. Disse holder ikke nødvendigvis til i Trondheim, men i for eksempel Oslo.

– De vil gjerne ha en aktør med på laget som kjenner til markedet i Trondheim, forklarer hun.

Ifølge Kjeldsberg har Norge en av verdens mest selveiende befolkninger, men andelen som leier bolig har økt de siste årene.

– Høye boligpriser og økende byggekostnader gjør at leiemodeller i boligsektoren presser seg fram. Vår ambisjon er å skape en seriøs og robust utfordrer i det norske utleiemeglermarkedet. Kjeldsberg Boligforvaltning har allerede etablert seg i andre deler av landet, og Utleiehjelpen skal også være en del av denne geografiske veksten, sier Lauvmo.

Av Synne Mauseth